RPWP 06.06.01-30-0028/17 Nowy zawód dla pracowników... - Projekty unijne Verbum

PROJEKTY UNIJNE
Przejdź do treści

Menu główne:

RPWP 06.06.01-30-0028/17 Nowy zawód dla pracowników...

PROJEKTY ZAKOŃCZONE
KOMUNIKAT
Zawiadamiamy uczestników projektu o zmianie treści w Formularzu rekrutacyjnym oraz Oświadczeniu uczestnika projektu.
W formularzu usunięto zapis  dotyczący zgody na przetwarzanie danych osobowych, gdyż nie jest wymagana, a w oświadczeniu w pkt.6. wskazano prawidłową nazwę Instytucji Zarządzającej - Zarząd Województwa Wielkopolskiego.
Poprawione dokumenty są do pobrania poniżej.
29 maja 2020 r.
KOMUNIKAT
Informujemy, że wznawiamy działania w projekcie. W związku z zagrożeniem koronawirusem wszystkie zajęcia i spotkania będą prowadzone z zachowaniem reżimu sanitarnego.
26 maja 2020 r.
                                         HARMONOGRAMY :

SZKOLENIA : GNIEZNO  - operator maszyn budowlanych i pilarek
                                         - magazynier z wózkiem widłowym
                                      - magazynier z kursem ECDL
                                      - elektromonter z kursem SEP do 1 kV
                     JAROCIN   - operator maszyn budowlanych

DORADZTWA ZAWODOWE I PSYCHOLOGICZNE:
                                                                 GNIEZNO - grupa 1                                                  
                                                                            JAROCIN  - grupa 1
                                                              OPALENICA                      
                                                              OSTRÓW WIELKOPOLSKI
Projekt w ramach WRPO Oś Priorytetowa 6.Rynek pracy; Działanie 6.6. Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne;  Poddziałanie 6.6.1. Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne
pt.
Nowy zawód dla pracowników długotrwale pracujących w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie.
nr 06.06.01 -30- 0028/17
realizowany przez Verbum Akademia Szkoleń Spółka z o.o.
termin realizacji : 1.12.2018 r. – 30.06.2020 r.

Cel projektu.
Celem projektu jest wzrost szans na rynku pracy 225 osób (w tym 23 kobiet) zagrożonych dezaktywizacją zawodową z powodu długotrwałej pracy w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie, spośród których co najmniej 50% po zakończeniu udziału w projekcie utrzyma lub podejmie zatrudnienie.
Projekt jest skierowany do 225 osób, w tym przedsiębiorców, pracodawców i ich pracowników. głównie z branż budowlanej, meblarskiej i elektromaszynowej zgodnych z załącznikiem 8.20 (do regulaminu konkursu – Wykaz branż zidentyfikowanych jako branże o największym potencjale rozwojowym i/lub branż strategicznych dla regionu (w ramach smart specialisation) długotrwale pracujących w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie.
Uczestnik projektu musi zamieszkiwać lub pracować na terenie województwa wielkopolskiego.
Cel projektu będzie realizowany poprzez działania:
A) aktywizacji zawodowej, tj. doradztwo zawodowe, szkolenia zawodowe;
B) aktywizacji społecznej, tj. poradnictwo psychologiczne.
Główne rezultaty:
- min. 113 uczestników projektu utrzyma lub podejmie nową pracę,
- 225 uczestników projektu zostanie objętych programem przekwalifikowania zawodowego poprzez szkolenia zawodowe,
- min. 50% uczestników projektu będą stanowić osoby w wieku 50+
Rekrutacja.
Rekrutacja do projektu będzie odbywać się w sposób ciągły, aż do wyczerpania miejsc. Kandydat na uczestnika projektu będzie zobowiązany do wypełnienia dokumentów rekrutacyjnych, w tym:
- formularza rekrutacyjnego (potwierdzonego przez  pracodawcę) zawierającego: oświadczenie o przynależności do grupy docelowej oraz dane do określenia przynależności pracodawcy do sektora MŚP;
- oceny ryzyka zawodowego dla danego stanowiska pracy, a w przypadku osób samozatrudnionych - oświadczenie o warunkach pracy;
- zaświadczenie o zatrudnieniu wraz z informacją od pracodawcy, że pracownik długotrwale pracuje w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie.
Uczestnicy będą mogli zgłaszać się z własnej inicjatywy lub poprzez oddelegowanie przez swoich pracodawców.

OSOBY ZAINTERESOWANE UDZIAŁEM W PROJEKCIE PROSIMY O ZGŁASZANIE SIĘ
TELEFONICZNIE, MAILOWO LUB OSOBIŚCIE (dokumenty rekrutacyjne poniżej)
(dane kontaktowe w zakładce KONTAKT)
Strona korzysta z cookies, jeśli nie zgadzasz się z polityką prywatności - opuść stronę.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego